طراحی افزونه اختصاصی

ایجاد افزونه ای که نیاز ۱۰۰ درصدی شما باشد!

کارشناسان کُدینو منتظر درخواست شما هستن!

بعد از ارسال درخواست فاکتور برای شما ارسال میشود

/**
* Plugin Name: Name Plugin
* Plugin URI: https://codeinoo.ir
* Description: This is the first plugin.
* Version: 1.0
* Author: Codeinoo
* Author URI: https://codeinoo.ir
**/

رعایت اصول طراحی

غیرقابل هک شدن

آموزشهای ویدیویی

اپن سورس

سرعت مناسب

چند زبانه

فهرست