دانشگاه بین‌المللی چابهار دانشگاهی غیرانتفاعی و غیردولتی است که در سال ۱۳۸۱ با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چابهار بنیان گذاشته شده‌است.

لیست صفحات:

  • صفحه اصلی
  • صفحه داخلی مقالات (اخبار ,اطلاعیه ها ,رویداد ها)
  • صفحه آرشیو مقالات (اخبار ,اطلاعیه ها ,رویداد ها)
  • ۳۴ صفحه  (نمودار سازمانی – معرفی پرسنل – معرفی رشته ها -هیأت علمی ووو )

فناوری های به کار رفته

php

فهرست